qep Solutions AB

Box 6236 102 34 Stockholm
Tel vxl: 08 - 530 300 10

Kontakta oss

Budget & Prognos

Qep är experter inom rapporterings- och planeringsprocesser
(budget och prognos).

 

Genom att anlita oss drar ni nytta av våra seniora konsulters erfarenheter som samlats in från många projekt under många år från medelstora och stora organisationer.
Vi är med och stöttar oavsett om förändringen avser system, verksamhet, information eller process. qep finns med från förstudie till slutleverans genom hela införandeprocessen.

 

Vi har dokumenterad erfarenhet av:

 • Unit4 ERP
 • Unit4 WebInfo
 • Power BI
 • Qlik
 • Integrationer

Rådgivning & Projektledning

Vi besitter erfarenheter som tillsammans med vårt rådgivande förhållningssätt hjälper organisationer att nå uppsatta mål för sina förändringsbehov. Ibland krävs små insatser, ibland krävs större, förutsättningarna sätter behovet och oavsett vad, så finns vi med och stöttar.

 

På beställarsidan kan vi finnas med och stötta alternativt driva initiativen framåt inom områden såsom:

 • Förstudie
 • Systemupphandling / Tjänsteupphandling
 • Införande

Vi förstår vikten av att ha kvalitetssäkrad data till grund för beslut och vi kan vägleda dig på beslutsstödskartan.

 

Med expertkompetens inom Unit4 ERP och gedigen erfarenhet av olika BI-verktyg kan vi ta fram en effektiv lösning. Vid särskilda behov kan vi också designa, utveckla och implementera skräddarsydda lösningar.

OM QEP

 

Vår drivkraft ligger i att finna smarta, långsiktiga lösningar som är användarvänliga såväl som kostnadseffektiva att förvalta samt skapar affärsnytta.

 

 

Vi eftersträvar långsiktiga relationer, i dessa är proaktivitet och tydliga rekommendationer viktiga komponenter. Det innebär också att sätta sig in i och förstå våra kunders utmaningar.

 

 

Kvalitet är viktigt för oss och kännetecknas i det vi gör (q)

Varje insats som vi är med och medverkar i skall realisera nytta och därmed effekt (e)

Vi är professionella och bidrar med kompetens och erfarenheter som gör skillnad (p)

 

qep är officiell partner med Unit4

Eplanering

Ett planeringsverktyg för offentlig verksamhet.

Öka precisionen i planeringsprocessen (budget och prognos) genom att ge chefer med budgetansvar tillgång till ett effektivt och enkelt process- och beslutsstöd. qep’s verktyg för planering – Eplanering – hjälper er att samla in, aggregera och synliggöra er organisations planeringsprocess.

Med Eplanering flyttas fokus för en controller från insamling till analys av data.

I Eplanering har qep samlat funktionalitet från planeringsprocesser från olika offentliga verksamheter såsom myndigheter, landsting och kommuner.

 

Verktyget möjliggör en inblick både i den övergripande processen likväl som i de detaljerade bilderna över hur planeringsarbetet forlöper. Personalkostnader är i fokus och möjligheten till planering av personalens arbetsinsats och kostnad på en detaljerad nivå bidrar till en mer komplett helhet.

 

Uppföljningsarbetet sker med dynamiska vyer där tabeller går att filtrera och strukturera i olika nivåer. Det finns också möjlighet att presentera uppföljning i pivottabeller och diagram vilket gör det enkelt att nå ut med information
till verksamheten.

Referenser

Vi har referenser från olika organisationsformer såväl som för olika typer av lösningar som vi har varit med och infört.

 

Ta gärna kontakt med oss och beskriv era behov så ser vi till att ni får kontakt med någon av våra kunder som gjort resan tidigare.

 

Ett axplock med utförda uppdrag vi på qep utfört:

 • myndighet
 • region
 • offentligt bolag
 • myndighet
 • fastighetsbolag

Myndighet

(1 100 anställda)

 

Införande av systemstöd för Budget- & Prognoslösning samt uppföljning. Lösningen ger respektive budget ansvarig möjlighet att arbeta mer effektivt och enhetligt i en tydlig process.

 

Detta har resulterat i träffsäkrare budget och prognoser samtidigt som man har frigjort tid till analys av verksamheten.

 

Region

(250 000 inv)

 

Införande av webbaserad prognoslösning som ersatt ett fristående Windowsbaserat prognosverktyg.

 

Genom en helt Agressointegrerad prognoslösning har man nu effektiviserat sin prognosprocess samt minskat förvaltningskostnaderna.

Offentligt bolag

(500 anställda)

 

Införande av systemstöd för investeringsprojekt.  Utöver den finansiella uppföljningen har projektledarna fått ett stöd för hela projektets livscykel från det att det fattas ett utredningsbeslut tills det att projekten avslutas.

Myndighet

(500 anställda)

 

Införande av systemstöd för Budget- & Prognoslösning samt uppföljning.  En verksamhetsorienterad lösning som startat med personalbudget på individnivå i ett webbgränssnitt särskilt framtagen för chefer med personal och budgetansvar.

Fastighetsbolag

(400 anställda)

 

Införande av systemstöd för ledningsprocesserna affärs- och verksamhetsplanering i syfte att bl. a. minska manuell administration och säkerställa en gemensam process i koncern.